Boten of transport delen

BYB2B or RYB @ BBR2020?

BYB2B    ‘Bring Your Boat to Brugge’
De clubs die hun boten naar Brugge meebrengen kunnen hun botenwagens plaatsen op de ruime botenweide vlak naast de Club waar de botenwagens veilig geplaatst kunnen worden en waar ruimte is om alle boten comfortabel op te riggeren en klaar te maken voor en na de wedstrijden.

Bovendien hebben we een vlot van bijna 70meter lang wat het inschepen en ontschepen vlot doet verlopen.

Elk jaar krijgen we vele vragen van buitenlandse ploegen die van ver komen of geen speciaal botentransport kunnen regelen om boten – vaak achten en 4x+ – te ontlenen in Brugge voor hun deelname aan de Brugge Boat Race. Om hieraan tegemoet te komen verhuren we zelf een aantal boten doch tegelijk doen we een warme oproep aan alle inschrijvende clubs uit België en de omliggende landen of ze hun boten, die niet in twee opeenvolgende manches gebruikt worden, ter beschikking willen stellen van andere deelnemende ploegen die hun boten onmogelijk tot hier kunnen vervoeren.

Gelieve uw botenaanbod te melden aan info@bruggeboatrace.be.

Ons aanbod:
• Huurvergoeding aan €14.00 per zitje
• Coördinatie en matching van vraag en aanbod door het BBR organisatie comité
• KRB voorziet in verzekering


Trailer sharing
We horen ook graag van clubs die extra ruimte hebben op hun botenwagen en eventueel boten van nabije clubs mee willen vervoeren uit Nederland en de ons omliggende landen. We horen graag van jullie via info@bruggeboatrace.be.


RYB    ‘Rent your Boat at BBR 2020’
We zullen proberen volgende boottypes beschikbaar te stellen om uit te lenen: 8+, 4+, 4-, 4X, 2-, 2X en 1X. De boten zullen conventioneel geriggerd zijn en riemen zijn inbegrepen. Alle roeiers in huurboten moeten sokken dragen om een gehuurde boot te kunnen gebruiken.

Het organiserend comité kan niet garanderen dat alle gevraagde boottypes ook effectief beschikbaar zullen zijn. Aanvragen voor botenhuur moeten via het elektronische inschrijfformulier gemeld worden uiterlijk tegen 7 februari 2020.

De hoogste prioriteit voor bootgebruik wordt gegeven aan ploegen die het verst reizen. Roeiers die niet ver moeten reizen worden sterk aanbevolen om eigen boten mee te brengen. We suggereren ook graag dat buitenlandse teams uit dezelfde regio overleggen om gemeenschappelijk transport van boten te coördineren.

Ons aanbod:
• Huur van de boot aan €20.00 per zitje (dus €160.00 voor een acht – €80.00 voor een vier)
• Coördinatie en matching van vraag en aanbod door het BBR organisatie comité